IRRIGATIE 2.0: WANNEER WAAR WELK WATER?

Home Project Projectdetail

IRRIGATIE 2.0: WANNEER WAAR WELK WATER?

Startdatum project:maandag 1 oktober 2018

Einddatum project:vrijdag 30 september 2022

Website:https://www.inagro.be/Artikel/guid/5755

Water beschikbaar hebben en het beschikbare water doordacht inzetten, wordt een steeds grotere prioriteit voor land- en tuinbouwers. Dat bleek onder meer uit de langere droogteperiodes in 2017, 2018 en 2019, waarbij het gebruik van regen- en grondwater voor landbouwdoeleinden niet meer vanzelfsprekend was.

In het project ‘Irrigatie 2.0’ willen we daarom telers vertrouwd maken met beredeneerde irrigatie in termen van welke percelen er prioritair zijn om te beregenen en hoeveel water er hiervoor nodig is. Daarnaast onderzoeken we in dit project de haalbaarheid van het gebruik van verschillende alternatieve waterbronnen voor landbouwdoeleinden. Hierbij wordt concreet gefocust op gezuiverd afvalwater van zowel de diepvriesgroenten-, als aardappelverwerkende sector en het gezuiverd stedelijk afvalwater van Aquafin.

 

Het VLAIO LA-traject ‘Irrigatie 2.0: Wanneer waar welk water?’ startte op 1 oktober 2018 en kent een totale duurtijd van 4 jaar. Inagro coördineert het project en kan rekenen op de medewerking van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Het onderzoek wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen en diverse co-financiers.