Over INNO-VEG

De innovatie in de groenten- en aardappelsector versnellen en bevorderen

Home Over INNO-VEG
Image

 

Over INNO-VEG

Het INNO-VEG-project ontwikkelt innovatieve methoden voor het uitvoeren van onderzoek naar groenten en aardappelgewassen. Het vierjarige project is in augustus 2018 van start gegaan. In 2019 werden in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland 48 veldproeven uitgevoerd om een overkoepelend protocol te ontwikkelen voor de integratie van gewasdetectiegegevens in veldonderzoeksmethodologieën.

Doel van het project

De algemene doelstelling van het project is om de snelheid en de introductie van innovatie in de groenten- en aardappelsector te verhogen door i) een nieuwe aanpak voor het leveren van kosteneffectief onderzoek te definiëren en uit te voeren, ii) een grensoverschrijdend innovatienetwerk op te zetten dat de randvoorwaarden voor innovatie zal scheppen om de introductie van de nieuwe aanpak te vereenvoudigen.

De nieuwe aanpak zal de onderzoekskosten reduceren, waardoor men met eenzelfde onderzoeksbudget in staat zal zijn om een breder scala aan onderzoeksprioriteiten aan te pakken. Het zal ook een verandering teweeg brengen van een overwegend door onderzoeksorganisaties en commerciële bedrijven geleid onderzoek naar een aanpak waarbij onderzoek vanuit de landbouwbedrijven en de landbouwers zelf een belangrijk onderdeel vormt. Deze aanpak plaatst de landbouwer in het middelpunt van het onderzoeksproces, wat helpt om de noden van praktijk in kaart te brengen en de efficiëntie van de gewasproductie te verbeteren door het testen en implementeren van nieuwe benaderingen of producten op commerciële landbouwbedrijven.

Projectresultaten

De resultaten van het project omvatten:

1. Protocol voor de integratie van hoge-resolutie ruimtelijke gewasgegevens in onderzoeken

2. Kader voor door de landbouwer georganiseerd onderzoek.

De resultaten van het protocol en het ‘Frameworkproject’ vormen een nieuwe methode voor het verrichten van onderzoek in de groenten- en aardappelsector.

3. Grensoverschrijdend innovatienetwerk opzetten voor stakeholders uit de ‘2 Zeeën-regio’ van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland.

4. Vijfjarig uitvoeringsplan voor het uitrollen van de nieuwe onderzoeksmethoden en ter ondersteuning van de voortzetting van het innovatienetwerk.