Innovatie netwerk

Home Innovation Network

Innovatienetwerk

Het netwerk is gericht op het faciliteren van innovatie tussen de precisielandbouw/sensortechnologie-industrie, onderzoeksorganisaties en de groenten- en aardappelteeltsectoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland. Het netwerk is in oktober 2019 van start gegaan en is gratis toegankelijk. We nodigen iedereen die geïnteresseerd is in groenten- of aardappelteelt, gewasdetectie of precisielandbouw uit om zich in te schrijven.

Leden kunnen hun profiel toevoegen aan de ledenlijst en informatie toevoegen over relevante diensten of projecten. Het innovatiehub biedt een forum voor leden aan om met elkaar in contact te komen, updates te plaatsen en vragen te stellen.

Klik hier om u te registreren bij het netwerk.

 

 

 

Image Image Image

Innovatiecentrum

INNO-VEG innovatiehub

Het innovatiehub is een forum voor leden om in contact te komen met andere leden van het INNO-VEG-netwerk. De online forums richten zich op smartfarming in de groenten- en aardappelsector. Leden kunnen vragen stellen en berichten van andere leden bekijken en becommentariëren. De forums bevatten vertalingen tussen het Engels, Frans en Nederlands om de discussie tussen leden uit verschillende landen te bevorderen.

Lees meer
Image

Ledenlijst

Overzicht van projecten

Dienstenoverzicht

Disclaimer

Deze website bevat informatie die door derden is geplaatst. De INNO-VEG-projectpartners aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid of juistheid van deze informatie. Elke actie die u onderneemt naar aanleiding van de informatie die u op deze website vindt, is strikt op eigen risico en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of letsel, op welke wijze dan ook veroorzaakt of geleden in verband met informatie en meningen die op deze website worden gepubliceerd.